Zasady Dobrej Zabawy

ZASADY DOBREJ ZABAWY

UCZESTNICY ZABAWY:

1. Scenariusz urodzin jest dostosowany do wieku jubilata. Choć staramy się, żeby wszystkie

dzieci dobrze się bawiły, nie gwarantujemy, że dzieci dużo młodsze lub dużo starsze będą

zainteresowane zabawą. W przypadku urodzin łączonych, maksymalna różnica wieku jubilatów to

jeden rok.

2. Za każdego kolejnego jubilata obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem na stronie internetowej.

Opłata nie obowiązuje bliźniąt i rodzeństwa o maksymalnej różnicy wieku 1 rok.

3. W grono uczestników urodzin wliczamy wszystkie dzieci, które bawią się z animatorami, korzystają

z ogniska i dostają nagrodę „z kuferka”.

4. Razem z nami w sali mogą pozostać jedynie samodzielne dzieci. Prosimy o nie pozostawianie bez

opieki dzieci rocznych, czy dwuletnich, ze względu na bezpieczeństwo zarówno maluchów jak i całej

grupy. Jeżeli Rodzic zostaje w sali, bierze udział w zabawach razem z dziećmi.

5. Dodatkowy poczęstunek dla dzieci mogą Państwo dowieźć we własnym zakresie po uzgodnieniu

tego z nami przed urodzinami.

RODZICE I OPIEKUNOWIE:

1. Jeśli nie wykupują Państwo Salki Rodziców, to mogą z nami pozostać na terenie jedynie rodzice lub

opiekunowie jubilata ( 2 osoby). Pozostali rodzice przywożą dzieci i odbierają po skończonej imprezie.

W przypadku, gdy na terenie pozostanie więcej osób, jest to dla nas równoznaczne z wynajęciem

Sali Rodziców i przy rozliczeniu zostanie za nią pobrana opłata.

2. Jeśli wykupią Państwo Salę Rodziców, mogą Państwo przynieść dodatkowo własny drobny

poczęstunek w formie gotowej do podania (pokrojone, na własnych paterach, miskach).

W sytuacji kiedy przywozicie Państwo sałatki/zupy i potrzebujecie zastawy , doliczamy 50 zł.

3. Prosimy o nie przynoszenie własnych zimnych napojów ani kiełbasek dla rodziców. Są dostępne na

miejscu za dodatkową opłatą.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Rezerwację urodzin uznajemy za dokonaną po wpłynięciu zaliczki 200zł na nasze konto. Numer

konta znajduje się na naszej stronie internetowej. Zaliczka stanowi zadatek i jest bezzwrotna.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której polecą Państwo kogoś na swoje miejsce. Zaliczka może też zostać

przeniesiona, jeśli z przyczyn losowych zmienią Państwo termin urodzin.

2. Pozostałą część kwoty płacą Państwo po skończonej imprezie, GOTÓWKĄ, za tylu gości ile się z nami

bawiło. (patrz punkt 3 powyżej)

3. Prosimy być nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.

4. Po urodzinach zostawiamy Państwu maksymalnie 15-20 minut na pożegnanie gości i opuszczenie

terenu Chatki, ponieważ musimy mieć czas na posprzątanie i przygotowanie kolejnej imprezy. Po

tym czasie zostanie Państwu automatycznie naliczona opłata jak za kolejną godzinę, czyli 200 zł.

5. Jeśli po Państwa urodzinach nie ma kolejnej imprezy i będzie taka możliwość, mogą Państwo

przedłużyć pobyt u nas o kolejną godzinę. Koszt przedłużenia to 200zł. Nie obejmuje ono opieki

animatorów nad dziećmi, a jedynie możliwość pozostania na terenie sali rodziców, tarasu, placu

zabaw i miejsca, gdzie mieli Państwo ognisko. Jeśli rezerwują Państwo 3 godzinne urodziny

z wyprzedzeniem, opieka animatora godzinę dłużej jest w cenie.

6. Tort zamawiają Państwo i przywożą we własnym zakresie.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad 😉

Animatorzy Chatki Spełnionych Marzeń