DO POBRANIA

Kliknij w wybraną opcję, a wyświetli Ci się formularz. Plik należy wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na nasz adres mailowy (chatkamarzen1@gmail.com).

Formularz rezerwacji wycieczki 2022

Formularz rezerwacji urodzin 2022

Formularz Rezerwacji Wycieczki Kraina Świętego Mikołaja 2021

UWAGA! Przy wypełnianiu prosimy zwrócić uwagę na aktualne Zasady Dobrej Zabawy. Dziękujemy!

WAŻNE! Jeśli nie dostaną od nas Państwo potwierdzenia otrzymania wypełnionego formularza – prosimy o kontakt telefoniczny lub sms celem ustalenia, czy dotarł do nas Państwa e-mail.


 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi RODO, o których mowa w formularzach. 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PEAKART Przemysław Peak, z siedzibą w Głoskowie, ul. Radnych 44. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych i bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla których są przetwarzane. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Żądania usunięcia danych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem sprzeciwu. Wszelkie sprawy związane z kwestią ochrony danych osobowych, w tym ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania prosimy kierować na adres chatkamarzen1@gmail.com.