DO POBRANIA

Kliknij w wybraną opcję, a wyświetli Ci się formularz. Plik należy wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na nasz adres mailowy (chatkamarzen1@gmail.com).

Formularz rezerwacji wycieczki kwiecień-czerwiec 2024

 

Formularz rezerwacji urodzin 

 

UWAGA! Przy wypełnianiu prosimy zwrócić uwagę na aktualne Zasady Dobrej Zabawy. Dziękujemy!

WAŻNE! Jeśli nie dostaną od nas Państwo potwierdzenia otrzymania wypełnionego formularza – prosimy o kontakt telefoniczny lub sms celem ustalenia, czy dotarł do nas Państwa e-mail.


 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi RODO, o których mowa w formularzach. 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EDU-ART, z siedzibą w Głoskowie, ul. Radnych 44. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych i bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla których są przetwarzane. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Żądania usunięcia danych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem sprzeciwu. Wszelkie sprawy związane z kwestią ochrony danych osobowych, w tym ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania prosimy kierować na adres chatkamarzen1@gmail.com.